دوره‌های برگزار شده

دارای 16 امتیاز آموزشی

دارای 16 امتیاز آموزشی ​

دارای 16 امتیاز آموزشی ​

دارای 16 امتیاز آموزشی ​

دارای 16 امتیاز آموزشی ​

مدیریت کیفیت میکروبی

دارای 8 امتیاز آموزشی ​

ممیزی داخلی ISO 9001:2015

دارای 32 امتیاز آموزشی ​

ممیزی داخلی ISO 9001:2015

دارای 32 امتیاز آموزشی ​

تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

دارای 8 امتیاز آموزشی ​

اصول و مفاهیم کالیبراسیون عمومی

دارای 16 امتیاز آموزشی ​

ممیزی داخلی ISO 9001:2015

دارای 32 امتیاز آموزشی ​

کنترل کیفیت آماری در حین تولید

دارای 16 امتیاز آموزشی ​

تکنیک‌های ارزیابی و مدیریت ریسک

دارای 16 امتیاز آموزشی ​

استانداردهای روغن موتور و فرآورده های روانکار

دارای 8 امتیاز آموزشی ​

مدیریت ریسک

دارای 12 امتیاز آموزشی ​

طرح ریزی پیشرفت کیفیت محصول

دارای 16 امتیاز آموزشی ​

گسترش عملکرد کیفیت QFD

دارای 16 امتیاز آموزشی ​

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی HSE

دارای 16 امتیاز آموزشی ​

تضمین کیفیت نتایج آزمون

دارای 16 امتیاز آموزشی ​

    درباره پردازش بنیان شهر
    بدلیل ماهیت عصری که در آن به سر می‌بریم و افزایش سطح رقابت‌پذیری محصولات و خدمات شرکت‌ها، یادگیری مهم‌ترین راه بهبود عملکرد در درازمدّت است. بنابراین، مدیران و کارکنان باید همواره در حال یادگیری بوده و مهارت‌های جدید را کسب نمایند، چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن شکل می‌گیرد. بدین منظور، مرکز آموزشی پردازش بنیان شهر با بهره‌گیری مستمر از تجارب، دانش و تخصص متخصصان، مشاوران، و مهندسین زبده آمادگی کامل نسبت به برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی داشته و سعی در گسترش فعالیت‌ختی خود در این زمینه دارد.شرکت پردازش بنیان شهر با اتکاء بر دانش و تجربیات چندین ساله در زمینه بهبود بهره‌وری سازمانی و نیز کادر مجرب خود، خدمات آموزشی و مشاوره‌ای را با هدف بسط و گسترش دانش فنی مرتبط با فعالیت‌های تخصصی ارائه می‌دهد. دانش، تجربه، مهارت و همکاری مستمر و مؤثر با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و نیز کیفیت ارائه خدمات، از ویژگی‌های بارز این مجموعه می‌باشد.

    Cart