مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد

مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد

لزوم توجه سازمان‌ها به امر آموزش از آنجا ناشی می‌شود که توسعه کرامت انسانی و‌ توانمندسازی نیروی انسانی باعث افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ها، توسعه مهارت‌ها و گسترش دانش کاربردی متناسب با پیشرفت‌های روبه رشد علمی و تکنولوژیک جامعه می‌شود . این مهم چنانچه صرف‌نظر از آموزش‌های شغلی کارکنان سازمان‌ها، مخاطبین برون‌سازمانی را نیز تحت پوشش قرار دهد از اثربخشی بالاتری برخوردار خواهد بود.
در همین راستا با توجه به رسالت سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با آموزش و ترویج استانداردها در جهت ارتقاء اندیشه ، نگرش و رفتارهای مخاطبین نسبت به مقوله استاندارد، یکی از سیاست‌ها و اهداف سازمانی این دفتر در سطح کشور و به‌صورت ملی توجه به امر آموزش در حیطه‌های فعالیت سازمان به‌ویژه در بخش برون‌سازمانی می‌باشد.

لذا با توجه به این مهم، دفتر آموزش و ترویج در راستای پاسخگویی به نیاز سازمان‌ها و نهادهای متقاضی آموزش‌های مرتبط با استانداردسازی، سیستم‌های مدیریت و فنی مهندسی از طریق ادارات کل استاندارد استان‌ها، پژوهشگاه استاندارد و مراکز آموزشی همکار سازمان اقدام به نیازسنجی و برگزاری دوره‌های آموزشی برون‌سازمانی در سطح کشور می‌نماید تا مخاطبین برون‌سازمانی بتوانند از این طریق نیازهای آموزشی خود را مرتفع نمایند.

در حال حاضر با توجه به گستردگی حوزه فعالیت‌های استاندارد و لزوم افزایش آگهی جامعه در خصوص استانداردها، آکادمی شهر شکل‌گرفته است. در حال حاضر این مرکز در زمینه‌های ترویج و توسعه استاندارد، آموزش درون‌سازمانی و آموزش برون‌سازمانی  فعالیت می‌نماید.

 آموزش‌های درون‌سازمانی با  سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در اجرای دوره‌های آموزشی خاص مدیران و کارکنان اجرا می‌شود که وظایف اداره آموزش این مرکز شامل موارد زیر است:

– مطالعه، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به‌منظور توسعه مهارت‌های مدیران و کارکنان و به‌کارگیری رویکردها و روش‌های نوین نظام آموزشی در سازمان؛
– انجام مطالعات، تنظیم طرح‌ها و تهیه برنامه‌های مناسب انتخاب، انتصاب ، ارتقاء ، توسعه و آموزش؛
– مطالعه، نیازسنجی و تهیه و تدوین برنامه آموزشی؛

– برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مبتنی بر نیازهای تعیین‌شده و ضرورت‌های ایجابی؛

فهرست مراکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد

با شهر در مسیر توسعه …

    درباره پردازش بنیان شهر
    بدلیل ماهیت عصری که در آن به سر می‌بریم و افزایش سطح رقابت‌پذیری محصولات و خدمات شرکت‌ها، یادگیری مهم‌ترین راه بهبود عملکرد در درازمدّت است. بنابراین، مدیران و کارکنان باید همواره در حال یادگیری بوده و مهارت‌های جدید را کسب نمایند، چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن شکل می‌گیرد. بدین منظور، مرکز آموزشی پردازش بنیان شهر با بهره‌گیری مستمر از تجارب، دانش و تخصص متخصصان، مشاوران، و مهندسین زبده آمادگی کامل نسبت به برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی داشته و سعی در گسترش فعالیت‌ختی خود در این زمینه دارد.شرکت پردازش بنیان شهر با اتکاء بر دانش و تجربیات چندین ساله در زمینه بهبود بهره‌وری سازمانی و نیز کادر مجرب خود، خدمات آموزشی و مشاوره‌ای را با هدف بسط و گسترش دانش فنی مرتبط با فعالیت‌های تخصصی ارائه می‌دهد. دانش، تجربه، مهارت و همکاری مستمر و مؤثر با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و نیز کیفیت ارائه خدمات، از ویژگی‌های بارز این مجموعه می‌باشد.

    Cart