Tag Archives: کارشناس کنترل کیفیت

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییISO 22000

دوره آموزشی حضوری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 از تاریخ 1402/10/26 لغایت 1402/10/27 با حضور 22 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت واحدهای صنایع غذایی بودند. شرح دوره آموزشی مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000: دوره آموزشی […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی HSE

دوره آموزشی حضوری دوره آموزشی ممیزی داخلی HSE از تاریخ 1402/09/07 لغایت 1402/09/08 با حضور 37 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق مسئولین ایمنی، مدیران فنی و مدیران کنترل کیفیت واحدهای صنعتی بودند. هدف دوره آموزشی ممیزی داخلی HSE: هدف از این دوره آشنایی مخاطب […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی مدل تعالی سازمانی EFQM

دوره آموزشی حضوری مدل تعالی سازمانی EFQM در تاریخ 2 و 3 خردادماه 1402 با حضور 34 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق مدیران فنی، مدیران کنترل کیفیت بودند. شرح دوره آموزشی مدل تعالی سازمانی EFQM: مدل تعالی سازمانی EFQM یا مدل بنیاد مدیریت کیفیت […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی صحه‌گذاری روشهای آزمون

دوره آموزشی آنلاین صحه‌ گذاری روشهای آزمون در تاریخ 17 و 18 اردیبهشت‌ماه 1402 با حضور 43 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق مدیران فنی، مدیران کیفیت و کارشناسان آزمایشگاه بودند. شرح دوره آموزشی صحه‌ گذاری روشهای آزمون:  این دوره با هدف آشنایی شرکت‌کنندگان با […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دوره آموزشی آنلاین تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS با حضور 43 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق مدیران فنی، مدیران کیفیت و کارشناسان سازمان استاندارد بودند. شرح دوره آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS: سیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی تجزیه‌و‌تحلیل ریشه‌ای عدم انطباق در آزمایشگاه‌ها

دوره آموزشی آنلاین تجزیه‌و‌تحلیل ریشه‌ای عدم انطباق در آزمایشگاه‌ها با حضور 37 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق مدیران فنی، کارشناسان آزمایشگاه­های آزمون و کالیبراسیون، مدیران کیفیت و کارشناسان سازمان استاندارد بودند. شرح دوره آموزشی تجزیه‌و‌تحلیل ریشه‌ای عدم انطباق در آزمایشگاه‌ها: هررخدادی که تاثیر منفی […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO9001:2015

دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت کبتنی بر استاندارد ISO9001:2015 و ISO19011:2018 با حضور 20 شرکت‌کننده و 32 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق کارشناسان کیفیت و مسئولین فنی شاغل در واحدهای صنعتی بودند. شرح دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO9001:2015: يكي از الزامات استاندارد ISO9001:2015 انجام فرآيند […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی

دوره آموزشی آنلاین کنترل کیفیت عمومی با حضور 34 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق کارشناسان کیفیت و مسئولین فنی شاغل در واحدهای صنعتی بودند. شرح دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی: سرپرست کنترل کیفیت در هر سازمان وظیفه طراحی فرآیند کنترل کیفیت ، طرح های […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی

دوره آموزشی حضوری سیستم مدیریت ایمنی و تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی با حضور 18 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق کارشناسان کیفیت و مسئولین فنی شاغل در واحدهای صنایع غذایی بودند. شرح دوره آموزشی: سیستم مدیریت ایمنی استانداردی است که در […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی هزینه‌های کیفیت COQ

دوره آموزشی آنلاین هزینه‌های کیفیت COQ با حضور 41 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق کارشناسان کیفیت و مسئولین فنی شاغل در واحدهای صنعتی بودند. شرح دوره آموزشی هزینه‌های کیفیت COQ: COQ مخفف Cost Of Quality به معنی هزینه های کیفیت یک متدولوژی مهم و […]

  • 1
  • 2
    درباره پردازش بنیان شهر
    بدلیل ماهیت عصری که در آن به سر می‌بریم و افزایش سطح رقابت‌پذیری محصولات و خدمات شرکت‌ها، یادگیری مهم‌ترین راه بهبود عملکرد در درازمدّت است. بنابراین، مدیران و کارکنان باید همواره در حال یادگیری بوده و مهارت‌های جدید را کسب نمایند، چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن شکل می‌گیرد. بدین منظور، مرکز آموزشی پردازش بنیان شهر با بهره‌گیری مستمر از تجارب، دانش و تخصص متخصصان، مشاوران، و مهندسین زبده آمادگی کامل نسبت به برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی داشته و سعی در گسترش فعالیت‌ختی خود در این زمینه دارد.شرکت پردازش بنیان شهر با اتکاء بر دانش و تجربیات چندین ساله در زمینه بهبود بهره‌وری سازمانی و نیز کادر مجرب خود، خدمات آموزشی و مشاوره‌ای را با هدف بسط و گسترش دانش فنی مرتبط با فعالیت‌های تخصصی ارائه می‌دهد. دانش، تجربه، مهارت و همکاری مستمر و مؤثر با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و نیز کیفیت ارائه خدمات، از ویژگی‌های بارز این مجموعه می‌باشد.

    Cart