Tag Archives: تضمین کیفیت

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در اندازه‌گیری

دوره آموزشی آنلاین تخیمن عدم قطعیت در اندازه‌گیری(Estimation of measurement uncertainty) در تاریخ 1401/03/21 با حضور 35 شرکت‌کننده و 8 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق کارشناسان کیفیت، مسئولین فنی و مدیران آزمایشگاه‌های واحدهای صنعتی بودند. شرح دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در اندازه‌گیری: امروزه نتایج آزمون و […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی طراحی سیستم‌های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه CAPA و BA

دوره آموزشی حضوری طراحی سیستم‌های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه CAPA و BA از تاریخ 1401/02/27 لغایت 1401/02/28 با حضور 42 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی در شهرستان گرمسار برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق کارشناسان کیفیت، مسئولین فنی واحدهای صنعتی بودند. شرح دوره آموزشی طراحی سیستم‌های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی شش سیگما

دوره آموزشی آنلاین شش سیگما 6sigma از تاریخ 1401/02/18 لغایت 1401/02/19 با حضور 46 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق کارشناسان کیفیت، مسئولین فنی واحدهای صنعتی بودند. شرح دوره آموزشی شش سیگما 6sigma : شش سيگما فرآيندي است بسيار منظم که به سازمان کمک ميکند […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصول GMP

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با اصول GMP در تاریخ 1400/11/19 با حضور 34 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق کارشناسان غذایی و داروسازی، مسئولین فنی و کارشناسان کنترل کیفیت بودند. شرح دوره آموزشی آشنایی با اصول GMP :  GMP  (Good Manufacturing Practice)به مجموعه مقررات عملکرد […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل ریشه‌ای عدم انطباق‌ها در آزمایشگاه‌ها

دوره آموزشی آنلاین تجزیه و تحلیل ریشه‌ای عدم انطباق‌ها در آزمایشگاه‌ها در تاریخ 1400/12/18 با حضور 43 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق کارشناسان آزمایشگاه­های آزمون و کالیبراسیون، مسئولین فنی و کارشناسان کنترل کیفیت بودند. سرفصل‌های دوره آموزشی تجزیه و تحلیل ریشه‌ای عدم انطباق‌ها در […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO 9001:2015

دوره آموزشی آنلاین ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 در تاریخ 1400/11/24 لغایت 1400/11/25 با حضور 93شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق کارشناسان رسمی استاندارد، مسئولین فنی و کارشناسان کنترل کیفیت بودند. شرح دوره آموزشی ممیزی داخلی : در این دوره شرکت‌کنندگان با اصول […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی تکنیک‌های ارزیابی و مدیریت ریسک

دوره آموزشی آنلاین تکنیک‌های ارزیابی و مدیریت ریسک در تاریخ 1400/11/19 لغایت 1400/11/20 با حضور 51 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق مسئولین فن و کارشناسان کنترل کیفیت بودند. شرح دوره آموزشی مدیریت ریسک : ریسک در مدیریت پروژه مفهومی فراگیر است که بر تمامی […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دومین دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE

دومین دوره آموزشی حضوری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE در تاریخ 1400/11/6 لغایت 1400/11/07 با حضور 31 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی در شهرستان شاهرود برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق مسئولین فنی، کنترل کیفی، کلیه کارشناسان ایمنی و بهداشت بودند. شرح دوره آموزشی HSE: HSE قوانین و […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE

 دوره آموزشی حضوری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE در تاریخ 1400/10/20 لغایت 1400/10/21 با حضور 45 شرکت‌کننده و 16 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق مسئولین فنی، کنترل کیفی، کلیه کارشناسان ایمنی و بهداشت بودند. شرح دوره آموزشی HSE: HSE قوانین و آیین نامه هایی است […]

by اخبار صنعت in

برگزاری دوره آموزشی مدیریت کیفیت میکروبی در صنایع غذایی

 دوره آموزشی حضوری مدیریت کیفیت میکروبی شامل تعیین آلودگی خطوط تولید، ضدعفونی خطوط تولید و صحه‌گذاری آن در تاریخ 1400/09/28 با حضور 37 شرکت‌کننده و 8 امتیاز آموزشی برگزار گردید. لازم به توضیح است که مخاطبان دوره آموزشی فوق مدیران تولید، مسئولین فنی، کنترل کیفی، کلیه کارشناسان و دانشجویان صنایع غذایی، شیمی، تغذیه و بهداشت […]

  • 1
  • 2
    درباره پردازش بنیان شهر
    بدلیل ماهیت عصری که در آن به سر می‌بریم و افزایش سطح رقابت‌پذیری محصولات و خدمات شرکت‌ها، یادگیری مهم‌ترین راه بهبود عملکرد در درازمدّت است. بنابراین، مدیران و کارکنان باید همواره در حال یادگیری بوده و مهارت‌های جدید را کسب نمایند، چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن شکل می‌گیرد. بدین منظور، مرکز آموزشی پردازش بنیان شهر با بهره‌گیری مستمر از تجارب، دانش و تخصص متخصصان، مشاوران، و مهندسین زبده آمادگی کامل نسبت به برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی داشته و سعی در گسترش فعالیت‌ختی خود در این زمینه دارد.شرکت پردازش بنیان شهر با اتکاء بر دانش و تجربیات چندین ساله در زمینه بهبود بهره‌وری سازمانی و نیز کادر مجرب خود، خدمات آموزشی و مشاوره‌ای را با هدف بسط و گسترش دانش فنی مرتبط با فعالیت‌های تخصصی ارائه می‌دهد. دانش، تجربه، مهارت و همکاری مستمر و مؤثر با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و نیز کیفیت ارائه خدمات، از ویژگی‌های بارز این مجموعه می‌باشد.

    Cart